Advies - algemene informatie over landschildpadden

Kenmerken:

Landschildpadden hebben over het algemeen een hooggewelfd rugpantser en krachtige voorpoten met stevige nagels. Ze zijn meestal geel/bruin gekleurd, met vaak donkere vlekken op rug en buik. De schubben op de voorpoten zijn grof. De vrouwtjes hebben een korte staart, de mannetjes een lange dikke staart. Het geheel doet wat plomp aan.

U vindt een schildpad...

Schildpadden die zich op het land bevinden zijn meestal redelijk gemakkelijk te pakken. Bij het oppakken laten de dieren meestal een duidelijk gesis horen, dit wordt veroorzaakt door het plotseling leegpompen van de longen. Ze doen dit om zo ruimte te maken voor het terugtrekken van de kop en de poten in het schild.

Als eerste moet u het dier op verwondingen en ontstekingen controleren. Bij zware schildbeschadigingen of botbreuken, dient zo snel mogelijk een deskundige geraadpleegd te worden. Het grote gevaar bij schildbreuken of recente scheuren bestaat uit het uitdrogen van het dier. Reparaties aan schildfracturen is zeer wel mogelijk, maar vereist ervaring.

Geef opgevangen dieren altijd direct een lauw bad, circa 25 graden, van tenminste een half uur. Alle schildpadden kunnen in een bak met lauw water worden gezet. Denkt u er wel aan dat ze zonder veel moeite de neus boven water moeten kunnen steken! Observatie van de badende dieren is erg belangrijk, om te zien of het dier normaal reageert.

Eventuele verwondingen en ontstekingen dienen direct na het bad behandeld te worden. Landschildpadden kunnen na het bad ondergebracht worden in een gesloten bak met verwarming d.m.v. spots en/of bodemverwarming. Alle soorten schildpadden dienen gehouden te worden op een temperatuur van circa 25 graden. Schildpadden zijn gevoelig voor problemen met de luchtwegen, vaak is een te lage temperatuur in combinatie met tocht hiervan de oorzaak. Een onderzoek naar de aanwezigheid van inwendige parasieten is bij schildpadden bijna altijd noodzakelijk. Bestrijding daarvan is specialistenwerk.

Voeding:

Landschildpadden zijn hoofdzakelijk herbivoren, maar geweekte kattenbrokken zijn ook een belangrijk onderdeel van het menu. Andijvie, paksoi, witlof, sla, appel, komkommer en tomaat worden vrijwel altijd gegeten. Het dier moet dan wel in redelijke conditie zijn. Vooral de geweekte kattenbrokken zijn heel belangrijk, omdat die bijvoorbeeld veel vitamines, spoorelementen en mineralen bevatten.

SOPTOM Nederland kan in principe alle soorten landschildpadden opvangen. Het doel is de dieren zoveel mogelijk terug te brengen naar het land van herkomst. U hoeft dus nooit met een schildpad in uw maag te zitten!