Donateurs gezocht  
   

De schildpaddenbeschermingsorganisatie SOPTOM is niet alleen een opvangcentrum voor landschildpadden en Europese moerasschildpadden, maar is ook een kweek- en studiecentrum voor deze dieren.

Door steun in de vorm van kennis en geld heeft SOPTOM de afgelopen jaren projecten kunnen realiseren in bijvoorbeeld Spanje, Senegal, Frans-Guyana en West-Australië. In al deze landen zijn opvang- en kweekcentra gebouwd om schildpadden te kunnen bestuderen, kweken en behandelen.

In Frankrijk is in 2001 de tienduizendste Testudo Hermanni Hermanni (De westelijke ondersoort van de Griekse landschildpad) in het wild teruggeplaatst. De schildpad die u hierboven ziet staan is één van die dieren, na ruim dertig jaar in gevangenschap te hebben geleefd kan hij nu weer de vrije natuur in.

Door het organiseren van congressen, waarbij deskundigen uit de hele wereld bijeenkomen, probeert SOPTOM de kennis met betrekking tot schildpadden te vergroten.
Bijna overal ter wereld worden schildpadden met uitsterven bedreigd. SOPTOM zet zich actief in om de uitroeiing van schildpadden te voorkomen.

In Roden (Drenthe) hebben wij een opvangcentrum voor alle soorten schildpadden. We nemen schildpadden op die in beslag zijn genomen, die medische hulp nodig hebben of die zijn afgestaan door particulieren. Hiervoor is ontzettend veel geld nodig, waarvoor wij een beroep op u willen doen.

Wilt u SOPTOM alstublieft steunen?

  • U kunt SOPTOM helpen door donateur te worden, dit kost u 35,- per jaar;
    U ontvangt dan vier keer per jaar het prachtige tijdschrift " La Tortue", dat is voorzien van een korte Engelse vertaling van de belangrijkste artikelen met prachtige foto's van de besproken schildpadden
  • Ook kunt u een schildpad adopteren in het schildpaddendorp in Gonfaron, dit kost u eenmalig 20 €. U ontvangt dan een "pleegouderakte" als bewijs van uw adoptie.
  • Vanzelfsprekend is elke gift of andere financiële bijdrage meer dan welkom!

Wilt u speciaal de opvang in Nederland steunen? U kunt dit vermelden op uw acceptgiro.

Ook u kunt een schildpad een beter leven geven!
Het bankrekeningnummer van SOPTOM is 
NL47 RABO 0
355
8944 40
Dit banknummer is speciaal voor het donateurschap voor de ontvangst van 3 x per jaar van het schitterende tijdschrift "La Tortue"

4Morgen

Stichting SOPTOM-Nederland sluit, als n van de goede doelen in Nederland, aan bij 4MORGEN, een organisatie die financieel via online winkels goede doelen steunt.
Als ANBI ,(door de belastingdienst aangemerkte organisatie, Algemeen Nut Beogende Instelling), kan SOPTOM-Nederland hieraan meedoen om ook een graantje mee te pikken.
De online winkels staan een bepaald percentage van hun winst af ten behoeve van de goede doelen in Nederland. En van de bekendste deelnemers is ZALANDO,
maar zo zijn er nog zeer vele.
 
Aan u de keus uw favoriete goede doel te steunen, waarbij wij ons van harte aanbevelen. Bij voorbaat hartelijk dank!