SOPTOM-nieuwsarchief

Tienduizendste landschildpad uitgezet!!

Afgelopen juli is in Frankrijk de tienduizendste landschildpad van het soort Testudo hermanni hermanni in het wild uitgezet. SOPTOM kiest hiervoor speciale reservaten, deze reservaten moeten aan strenge eisen voldoen. Met deze tienduizendste schildpad kregen nog een groot aantal Franse landschildpadden hun vrijheid terug.
In dezelfde maand hebben nog vele andere soorten schildpadden een enkele reis naar hun oorspronkelijke leefgebied gekregen. Het gaat daarbij om de Europese moerasschildpad (Emys orbicularis), de Sporenschildpad (Geochelone sulcata), diverse andere Afrikaanse land- en moerasschildpadden en Europese landschildpadden.
Dankzij SOPTOM gaan deze dieren een beter leven tegemoet!

01-12-2001