SOPTOM-nieuwsarchief

Projecten van SOPTOM Frankrijk

Op dit moment worden er door SOPTOM Frankrijk de volgende projecten uitgevoerd:

  • Het in kaart brengen van de oorspronkelijke populatie van Testudo Hermanni Hermanni's (Franse landschildpadden);
  • Het bestuderen van het gedrag en de leefgewoonten van de Testudo Hermanni Hermanni in het wild;
  • Het verbeteren van de kweek van Testudo Hermanni Hermanni om zo de oorspronkelijke populaties weer op peil te kunnen brengen en inteelt tegen te gaan;
  • Het geven van voorlichting rond de herplaatsing van de inheemse Franse landschildpad aan de bevolking in de betreffende gebieden.

 

 

 

 

 

01-03-2002