SOPTOM-nieuwsarchief

SOPTOM Jaarvergadering 2002

Op 26 mei was het weer tijd voor de jaarlijkse directievergadering van SOPTOM. Deze vergadering wordt in het Schildpaddendorp in Gonfaron gehouden. Onze Nederlandse vertegenwoordiger Henk Scheffer was hiervoor zoals ieder jaar ook weer uitgenodigd.

Er zijn allerlei zaken aan de orde geweest die voor schildpadden, waar dan ook ter wereld, van belang kunnen zijn. Door de vertegenwoordigers worden diverse plannen ingediend en besproken. Omdat SOPTOM een steeds grotere organisatie wordt, is SOPTOM steeds beter in staat allerlei projecten op te pakken. Zo is besloten dat op Madagascar ook een schildpaddendorp gerealiseerd gaat worden. De schildpaddenstand daar loopt sterk terug, het is een noodzaak om de daar nog levende schildpadden zo veel en zo snel mogelijk te gaan beschermen. Naast het schildpaddendorp komt er ook een "mensendorp". Toeristen kunnen hier bungalows voor één of twee weken huren om te genieten van de prachtige flora en fauna, maar vooral van de schildpadden. Van de opbrengsten van de verhuur kunnen weer allerlei projecten voor de schildpadden worden georganiseerd.

We houden u op de hoogte!

08-06-2002