SOPTOM-nieuwsarchief

Groot aantal landschildpadden op weg naar huis!

Op 24 mei is er een groot aantal landschildpadden vanuit Roden vertrokken naar "Le village des tortues" (Gonfaron). In het Franse Gonfaron is de hoofdorganisatie van SOPTOM gevestigd. Henk Scheffer heeft deze zending deskundig begeleid.

Het betrof hier schildpadden van de volgende Europese soorten:

  • Testudo hermanni boettgeri (De Griekse Landschildpad);
  • Testudo hermanni hermanni (De Franse Landschildpad); en
  • Testudo hofsfildii (De Russische Vierteenschildpad).

Daarnaast waren er ook twee Zuid-Amerikaanse soorten vertegenwoordigd, de Geochelone carbonaria (Kolenbrandersschildpad) en de Geochelone denticulata (Woudschildpad).

Met airmiles, die beschikbaar waren gesteld door Stichting Aap, zijn de transportkosten betaald. Stichting AAP heeft zo al meerdere malen de repatriëring van schildpadden mogelijk gemaakt. Bij deze willen we Stichting Aap daar nogmaals hartelijk voor bedanken!

Na een voorspoedige vlucht zijn de schildpadden direct in een aanpassingsverblijf geplaatst. Omdat de dieren al vele maanden en soms zelfs jaren bij SOPTOM Nederland hebben gebivakkeerd hoeven ze niet meer in quarantaine. Er worden alleen schildpadden naar Gonfaron gebracht als ze helemaal onderzocht zijn en volledig gezond worden verklaard. Als de dieren in dit verblijf zitten, wordt er voortdurend gecontroleerd of ze wel voldoende bewegen, eten en zich natuurlijk gedragen. Binnen een kwartier na aankomst bleken de nieuwkomers allemaal over een gezonde eetlust te beschikken! U begrijpt misschien dat we daar best trots op waren. Het is de bedoeling dat alle dieren op den duur teruggaan naar hun land van herkomst, nadat in Frankrijk gebleken is dat ze zich weer prima in de natuur kunnen handhaven.

10-06-2002