SOPTOM-nieuws

Dringende oproep!

Zoals u misschien weet, bemiddelt SOPTOM Nederland bij herplaatsing van Roodwangschildpadden en andere Noord-Amerikanen water- en moerasschildpadden. De laatste tijd worden er weer erg veel dieren aangeboden, maar blijven de aanvragen helaas behoorlijk achter. Mocht u interesse hebben in één of meerdere schildpadden en bent u bereid deze dieren goed te verzorgen, dan kunt u contact opnemen met ons opvangcentrum in Roden via 050 – 501 22 20 (Tussen 11.00 en 23.00). U begrijpt dat we de dieren niet zonder meer meegeven, er vindt eerst een kort intakegesprek plaats. Dit gesprek is bedoeld om ervoor te zorgen dat iedereen die zich over een afstandsdier ontfermt, weet wat de consequenties daarvan zijn en hoe het dier verzorgt moet worden. Verder vragen wij een financiële bijdrage van u, de kosten bedragen € 5,- per dier. We hopen dat veel enthousiaste liefhebbers zich zullen melden!

11-01-2003