SOPTOM-nieuws

SOPTOM strijdt voor Inbeslaggenomen Stralenschildpadden!

In Nederland zijn recentelijk vijf Stralenschildpadden (Astrochelys radiata), in beslag genomen. Deze zeldzame schildpadden komen alleen op Madagascar voor.
De Stichting SOPTOM heeft op Madagascar een uitstekend opvang- en kweekcentrum waar zich zo’n 300 Stralenschildpadden bevinden, het was daarom te verwachten dat deze dieren bij SOPTOM zouden worden ondergebracht.
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij heeft echter besloten ze in Diergaarde Blijdorp onder te brengen in het kader van een fokprogramma.
De Wet zegt dat in beslag genomen exotische dieren zo snel mogelijk terug moeten naar het land van herkomst, tenzij dat, om welke dwingende reden ook, onmogelijk is. SOPTOM is het daarom met deze gang van zaken absoluut oneens en heeft hierover contact gezocht met de politiek.
Het resultaat daarvan is dat GroenLinks besloten heeft de Minister hierover aan de tand te voelen.
De antwoorden die de Minister intussen heeft gegeven zijn dermate onbevredigend dat GroenLinks hierover verder met de Minister in discussie gaat.
Het argument van de Minister, dat onduidelijkheid bestond over het land van herkomst, getuigt van een gebrek aan kennis. Deze dieren hebben nooit ergens anders geleefd hebben dan op Madagascar. Ook al zijn deze dieren via Tsjechië naar Nederland gekomen, zij of hun (voor)ouders zijn onherroepelijk afkomstig van Madagascar!!!
Het Ministerie van LNV wil nu een DNA-onderzoek laten uitvoeren om te bekijken of deze dieren wel oorspronkelijk van Madagascar afkomstig zijn, waarna een beslissing wordt genomen wat er verder met de dieren gaat gebeuren.

Zonder de kwaliteit van Diergaarde Blijdorp in twijfel te trekken, zal duidelijk zijn dat deze dieren terug moeten naar Madagascar, wanneer de wet gevolgd wordt.

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

08-10-2004