Opvang

In januari 2013 bevinden zich in ons opvangcentrum in Roden 50 landschildpadden. Het gaat daarbij om diverse soorten. Deze schildpadden komen op verschillende manieren bij Henk terecht. Zo brengt de douane hem in beslag genomen schildpadden of staan particulieren hun dieren af. Wanneer u niet langer in staat bent om voor uw schildpad te zorgen, kunt u uw dier bij Henk brengen.

Soorten

Het gaat daarbij uitsluitend om landschildpadden en in Europa inheemse moerasschildpadden. Na een periode van quarantaine worden de dieren indien mogelijk via SOPTOM in Frankrijk teruggezonden naar hun oorspronkelijke leefgebied. In "le Village des Tortues" (Het schildpaddendorp) in het Franse Gonfaron worden de dieren voorbereid op een mogelijke terugkeer naar de natuur. Indien mogelijk zal Henk ervoor zorgen dat ze teruggaan naar hun oorspronkelijke leefgebied. Helaas zijn er geen mogelijkheden om via SOPTOM Noord-Amerikaanse schildpadden, zoals de bekende Roodwangschildpad, te repatriëren. De Amerikaanse overheid verbied helaas de invoer van deze dieren waarvan er, alleen al in Europa, honderdduizenden voorkomen.

 

Ook gevonden schildpadden kunnen naar Henk worden gebracht. Al deze dieren worden eerst onderzocht en zo nodig behandeld.

 

 
Op reis met 34 schildpadden...

Begin juni van 2001 heeft Henk Scheffer 34 landschildpadden van Nederland naar Frankrijk vervoerd. Deze schildpadden zijn in Nederland eerst onderzocht, hebben in quarantaine gezeten en gaan in Frankrijk leren weer in de natuur te leven. Voor dit soort transporten is een schriftelijke vergunning nodig van het CITES-LASER-Bureau van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

De kosten voor transport naar Zuid-Frankrijk bedragen voor een zending van bijvoorbeeld dertig schildpadden al gauw 1500 € ! De kosten zijn zo hoog door het vervoer per vliegtuig van Schiphol naar Nice (Frankrijk) en het vervoer naar en van de luchthavens. Verder spelen de vergunningen en ontheffingen van het CITES-bureau van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij een belangrijke rol. Er moet 45 € per soort worden betaald, 10 € per dier en 25 € per dier voor de in te brengen microchip.

Een medewerker van SOPTOM Nederland begeleidt zo'n transport, om zo de beste garantie te hebben dat de dieren in optimale conditie aankomen in het Schildpaddendorp. De voeder- en verzorgingskosten in Roden waren grotendeels door SOPTOM Nederland betaald, de tegemoetkoming in die kosten door de eigenaren van de schildpadden is vaak niet voldoende.

Deze groep van 34 schildpadden bestond uit verschillende soorten; Griekse Landschildpadden, Moorse Landschildpadden en Vierteenschildpadden. Het waren allemaal dieren waarvan in Nederland afstand was gedaan.

Na een snelle en zeer voorspoedige reis komen de dieren in het schildpaddendorp aan. De buitentemperatuur van 27 graden en een warme auto zijn voor de dieren in de isolatiedozen geen enkel probleem geweest. Het materiaal van de dozen bestaan uit polystyreenschelpjes en hooi. Deze wijze van verpakken bevalt uitstekend. De dieren komen onbeschadigd en zonder aantoonbare stressverschijnselen op de plaats van bestemming aan en beginnen na enkele minuten al te eten!

Nadat de uit Nederland afkomstige dieren onderzocht, gekeurd en zonodig behandeld zijn, worden ze ondergebracht in het observatieverblijf. Dit verblijf is in de open lucht, het Franse klimaat is immers uitstekend geschikt voor schildpadden. Na de quarantaineperiode, die enkele weken tot meerdere maanden kan duren gaan de aangebrachte dieren naar grote verblijven bij soortgenoten, in afwachting van hun repatriëring.

Alle schildpadden die naar het Schildpaddendorp komen, worden voorzien van een minuscule chip, waardoor elk dier te identificeren is. In de afgelopen jaren zijn honderden, uit Nederland afkomstige, landschildpadden via Frankrijk teruggegaan naar het land van oorsprong.
Controle van de uitgezette dieren blijft tot in lengte van jaren doorgaan, door SOPTOM zelf of door een andere erkende instantie.
Dieren die meer dan veertig jaar in gevangenschap hebben doorgebracht blijken zich nog uitstekend in de vrije natuur te kunnen handhaven en zelfs nog voor prachtige nakomelingen te kunnen zorgen!

Het Nederlandse klimaat is volkomen ongeschikt voor landschildpadden. De temperatuur is te laag en de vochtigheid veel te groot. In de afgelopen vijftig jaar zijn er van de miljoenen schildpadden die in Nederland zijn ingevoerd, slechts enkele honderden in leven gebleven.

Dankzij de initiatieven van SOPTOM kunnen deze dieren nog een goed en verantwoord leven krijgen!