SOPTOM Nederland - Henk Scheffer in "La Tortue"

Ieder kwartaal geeft SOPTOM Frankrijk een magazine uit, hierin staat allerlei informatie over schildpadden. Dit blad wordt samengesteld door SOPTOM zelf, het drukwerk wordt gratis verzorgd door een Franse donateur. In het meest recente nummer staat een artikel over het Nederlandse opvangcentrum in Roden. Hierbij een korte samenvatting van dat artikel.

Een model opvangcentrum in Nederland!

In Roden, in Noord-Nederland, bezochten we het SOPTOM opvangcentrum dat gerund wordt door Henk Scheffer, onze Nederlandse vertegenwoordiger. Henk ontvangt schildpadliefhebbers uit Nederland, België, Duitsland en zelfs Oostenrijk! Ieder jaar komen er meer landschildpadden naar het Nederlandse opvangcentrum.

In dit artikel geeft Henk aan dat over het aantal schildpadden in Nederland grote onduidelijkheid bestaat, een groot aantal schildpadden leeft bij particulieren in gevangenschap en er zijn veel mensen die illegaal schildpadden invoeren. De meest gehouden schildpadden zijn Noord-Amerikaanse waterschildpadden, hiermee hoeft niet te worden gekweekt om de soort in stand te houden, zoals bij de landschildpadden het geval is.

Henk vertelt dat hij veel samenwerkt met diverse experts, waaronder Professor Zwart. Ook wordt er gesproken over de Europese wet- en regelgeving rond het houden van schildpadden. Henk vertelt dat voor het houden van landschildpadden toestemming van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij nodig is. Op dit moment is het nog mogelijk om nakomelingen van beschermde soorten te ruilen, te kopen of te verkopen. De vraag naar landschildpadden is groot, veel schildpadliefhebbers kopen jonge dieren en willen dan meerdere soorten in hun bezit krijgen. Op deze manier zorgt het toenemend aantal liefhebbers voor een toenemende vraag naar schildpadden en wordt een vicieuze cirkel in stand gehouden.

Henk vertelt verder dat stress onder schildpadden een zwaar onderschat probleem is. Henk heeft zelf ervaren dat schildpadden zeer gevoelig zijn voor verschillende soorten stress, het verzwakt de dieren en zorgt voor een verhoogd sterftecijfer binnen populaties. Dit pleit dus voor het in stand houden van inheemse populaties, het is niet goed om schildpadden uit hun oorspronkelijk leefgebied mee te nemen of te kopen van handelaren zonder dat meer over hun achtergrond bekend is. Alleen daarom al is het zo belangrijk goed voor schildpadden te zorgen en advies in te winnen bij specialisten!
In Nederland zijn gelukkig veel SOPTOM-sympathisanten, mensen waarderen het blad vooral vanwege de prachtige foto's en bezoeken zelfs het schildpaddendorp in Frankrijk.

Tenslotte wordt Henk gecomplimenteerd voor het geweldige werk dat hij verzet voor SOPTOM en de schildpad in het algemeen!

Bent u inmiddels nieuwsgierig geworden naar dit magazine?
Als u voor € 20,42 per jaar donateur wordt, ontvangt u " La tortue" automatisch.