SOPTOM-nieuws

Stichting SOPTOM aangemerkt als ANBI

Stichting SOPTOM is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent, dat uw giften aan de stichting voor u fiscaal aftrekbaar zijn!

Misschien dat dit een extra stimulans is om SOPTOM financieel extra te steunen, waarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank!

12-12-2008