VOND - SOPTOM Nederland huisregels

Fok

Met de ernstig in hun voortbestaan bedreigde landschildpadden wordt geprobeerd nakweek te krijgen. Dit is bedoeld als instandhouding van de soort en om populaties te kunnen versterken. Onder speciale omstandigheden kunnen dieren in fokleen bij derden geplaatst worden, maar deze dieren blijven eigendom van Stichting SOPTOM Nederland.